ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ
Α.Φ.Μ.:093877451
Γ.Ε.ΜΗ.:059140004000
Μ.Α.Ε.:66847/62/Β/08/0169
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Πυλαίας - Χορτιάτη
Διεύθυνση:ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 21
Τηλέφωνο:2310233266
Email:elsianli@abe.gr